גיל ברבלק עורך-דין (שמאי מקרקעין)

ראשי

עורך דין ושמאי מקרקעין גיל ברבלק עוסק בתחום המקרקעין על כל סוגיו.

רכישת ומכירה של דירות ובתים צמודי קרקע לרבות הסדרת חריגות בניה ויעוץ לפני רכישה לרבות הבנת החשיפות בהיבטי המיסים וההיטלים.

מכירה רכישה והשכרה של נכסים מסחריים, עסקאות קומבינציה, הגשת התנגדויות לוועדה לתכנון ובניה, ביצוע תחשיבי מיסים מול רשות המיסים לרבות הפחתתם. 

הפחתת היטלי השבחה מול הוועדה לתכנון ובניה.

בסוגיית רשות מקרקעי ישראל תחשיבי דמי רכישה, חישוב והפחתה של דמי היתר, וככל שקיבלתם דמי שימוש התנהלות מול רשות מקרקעי ישראל בנושא במטרה להפחיתם רכישה ומכירה של נחלות.