גיל ברבלק עורך דין ושמאי מקרקעין

שירותים משפטיים בתחום המקרקעין
 
גיל ברבלק עורך דין ושמאי מקרקעין

עורך דין ושמאי מקרקעין גיל ברבלק  הוסמך לעסוק בעריכת דין משנת 2006 ובין היתר בעל רישיון ממשרד המשפטים לעסוק בעריכת דין ובשמאות מקרקעין.

תחום עיסוקו של עו”ד גיל ברבלק הנו במקרקעין על כל גווניו בין היתר רכישה ומכירה של נכסים מסחריים, מגרשים, נחלות, דירות ובתים צמודי קרקע, התנהלות מול רשות מקרקעי ישראל לעניין תשלום דמי היתר ודמי רכישה במסגרת הקניית בעלות.

עוד עוסק עו”ד גיל ברבלק בגילוי והסדרת חריגות בניה, הגשת התנגדויות לתכניות בניין עיר המופקדות כמו גם הפחתת היטל השבחה במסגרת התנהלות מול שמאי מכריע או ועדת ערר.